ยกเว้นแท็กในการค้นหาแชท

การแนะนำ

โดยค่าเริ่มต้น LINE OA สามารถค้นหาแชทตามแท็กที่เลือกได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เราได้เพิ่มคุณลักษณะที่คุณเพิ่มแท็กข้อยกเว้น เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ใช้ตัวเลือกการยกเว้น

ก่อนเพิ่มการยกเว้นแท็กเมื่อค้นหาแชท คุณต้องเลือกแท็กเพื่อค้นหาก่อน เมื่อคุณเลือกแท็กแล้ว คุณสามารถเริ่มทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก "Except tag" และเลือกแท็กถัดไปที่จะยกเว้นได้ หลังจากนั้น ผลการค้นหาจะไม่รวมการแชทของลูกค้าที่มีแท็กที่ยกเว้น

Last Updated: